jedlý hmyz jako Nová potravina

Kolem hmyzu a legálnosti jeho zpracování v potravinářství panuje mnoho nejasností. 

Rozhodli jsme se v tomto článku sjednotit tyto zmatečné informace a zjednodušit tak cestu našim velkoobchodním odběratelům i případným dalším českým výrobcům.


Evropská legislativa o nových potravinách

Dne 1. ledna 2018 nabylo účinnosti nařízení vydané EU, podle kterého se hmyz zařadil mezi tzv. "Novou potravinu". Plné znění nařízení najdete zde.

Z nařízení nadále mimo jiné vyplývá, že aby se mohl konkrétní druh hmyzu zařadit mezi Novou potravinu, musí být v rámci evropských zemí prokazatelně uveden na trh jako potravina před 1.1.2018. Tyto požadavky splnil, mimo jiný hmyz, i Potemník moučný. 

Čtyři podané žádosti na potemníka moučného

Další podmínkou pro schválení Potemníka moučného jako Nové potraviny, bylo podání žádosti o schválení, nejpozději do 1. 1. 2019. Pro Potemníka moučného byli podány celkem čtyři žádosti a tento požadavek byl tedy splněn. Kompletní seznam žádostí je uveden zde. Nabízíme Vám k nahlédnutí také naši složku s podanými žádostmi pro Potemníka moučného včetně českých překladů které jsme si nechali vypracovat.

Tím se potemník moučný stal Novou potravinou a vztahuje se na něho takzvané "přechodné období". V průběhu tohoto přechodného období, může být uvedený hmyz uváděn na trh jako Nová potravina. 


První vyjádření k podané žádosti

Dne 24. listopadu 2020 vydala EFSA vyjádření, ve kterém shledala potemníka moučného jako bezpečnou potravinu. Toto vyjádření EFSA je podkladem pro budoucí legislativní kroky ze strany EU, které mají být vydány nejpozději do sedmi měsíců od vyjádření. 

Celý hmyzí průmysl jásá a my se těšíme, že konečně dostaneme stabilní a celoevropsky uznávaný legislativní rámec pro naše podnikání.

Celé znění vyjádření naleznete zde. Pokud si chcete přečíst český překlad žádosti, naleznete jej včetně dalších dokumentů zde.


WormUP - první český výrobce potraviny z hmyzu

Hmyz určený ke zpracování v potravinářství, dovezeme ze schválené české farmy která je dozorována SVS (Státní Veterinární Správa).

Tento hmyz dále zpracováváme v naší provozovně v Blansku na Moravě. Zpracování probíhá za přísných hygienických podmínek a výrobních postupů dle směrnic HACCP. Provoz a výrobní postup je také dozorován Státní veterinární správou.  

V zájmu zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků, je produkt na začátku i na konci trvanlivosti pravidelně laboratorně testován. Křupaví červíci splňují velmi přísné hygienické a bezpečnostní požadavky legislativy ČR i EU.  

Důležitější než legaltiva je pro nás však chuť a kvalita Křupavých červíků. Každou várku proto ochutnáváme aby jsme zajistili vždy tak skvělou chuť, na jakou jste zvyklí.

Nejasnosti v evropské legislativě ještě nekončí

K legislativě EU ohledně nové potraviny je různými členskými státy přistupováno odlišně a proto doporučujeme konzultovat prodej potravin nového typu s kontrolním orgánem v každé konrétní členské zemi. 

Podrobněji se celé tématice věnuje společnost IPIFF například v tomto článku

Zdraví Libor, vizionář WormUP.