Hmyso - hmyzí maso

Hmyz není maso

Mimo mnoha legislativních nedostatků a předsudků, trpí náš mladý obor jedním nepříjemným neduhem a to je nedostatečné názvosloví. Zcela přirozeně bychom produkty z hmyzu nazvali hmyzím masem. Dle evropské unie, však hmyz nelze nazývat masem, neboť bezobratlí, mezi které hmyz patří, do masa nespadají. To že hmyz není maso, je jistě skvělá zpráva pro vegetariány. V našem oboru ale potřebujeme jasné pojmy, kterými můžeme naše pochoutky označovat.

Hmyz není MASO ale HMYSO

Aby se hmyz jako potravina ujal, je třeba dát mu také správné jméno. Rozhodli jsme se proto zavést pojem HMYSO do českého slovníku. Pojem hmyso, složený ze slov hmyz a maso jasně vyjadřuje oba tyto pojmy a je proto ideálním pojmem pro náš obor. 

Co se hmysem rozumí?

Hmysem se rozumí  výrobky z hmyzu, určené k lidské spotřebě a to jak v původním podobě, tedy celý hmyz, tak produkty s rozemletým hmyzem. Hmysem lze označovat ty produkty z hmyzu, kde podíl hmyzí složky je nejméně 80%.  

Hmyz bude tvořit třetinu masné produkce

Jedlý hmyz je nově vzkvétající obor, který je v této chvíli zahalen mnohými předsudky, legislativními nejasnostmi a nedůvěrou. My ve WormUP víme, že se v budoucnu bude hmyz na masné produkci podílet nejméně třetinovým podílem. Ta budoucnost nemusí být až tak vzdálená jak se nám teď zdá. Velmi významný vliv na produkci hmyzu bude mít legislativa EU a případné dotace do oboru. 

 

Nás velmi těší, že se na této budoucnosti budeme podílet.

Libor Sloupenský, vizionář WormUP