Hmyzí hnojivo jako životabudič pro Vaši zahrádku!

Pokud máte zahrádku nebo si doma pěstujete nějakou rostlinu, jistě jednou za čas použijete hnojivo. Jistě tedy víte, že nejlepší je hnojivo, které si sami „vytvoříte“, tzv. kompost (rostlinného původu), nebo hnůj, který se vám podaří získat od hospodářských zvířat. Ne každý má však možnost si kompostovat nebo získat hnůj, a proto se uchyluje k nákupu hnojiv, většinou průmyslově vyrobených. Ovšem slyšeli jste už o hmyzím hnojivu? Možná v našem článku o strategii EU Farm to Fork, tedy Od zemědělce ke spotřebiteli.

Můžu již najít hmyzí hnojivo na trhu?

Ano, dokonce i na tom českém. Musí však splnit standardy stanovené Evropskou komisí, která 29. listopadu 2021 přijala legislativu (Regulation (EU) 2021/1925), která reguluje produkci a prodej hmyzího hnojiva na trhu EU. V legislativě je také přesně definované, co to hmyzí hnojivo vlastně je „směs exkrementů získaný z chovu hmyzu, krmného substrátu, částí chovaného hmyzí, mrtvých hmyzích vajíček a mrtvého chovaného hmyzu."

Evropská komise v tomto nařízení stanovila standardy, které hmyzí hnojivo, jako organické hnojivo, musí splňovat. Konkrétně se jedná o nařízení, že hnojivo, resp. v té chvíli ještě vedlejší produkty živočišného původu (laicky řečeno živočišný „odpad“ z chovu hmyzu), musí být zahřáto alespoň na 70 °C po dobu jedné hodiny. Tento krok vede ke zničení možných patogenních mikroorganismů, aby tak byly dodrženy mikrobiologické standardy. Další podmínka, která musí být splněna, že obsah mrtvého hmyzu v hnojivu může být maximálně 5 % do objemu a maximálně 3 % z celkové váhy hnojiva. Dále musí splňovat vnitrostátní podmínky a regulace států EU.

Jaké má hmyzí hnojivo benefity?

Podobně jako kompost, hnůj nebo jiné typy hnojiv, je i hmyzí hnojivo cenným vedlejším produktem pocházejícím z chovu hmyzu. Používání hmyzího hnojiva je v souladu s cirkulární ekonomikou, kde základní myšlenkou je minimalizování odpadu, a pokud již odpad vznikne, je třeba jej proměnit na zdroj. V případě hmyzu je tedy o použití "odpadu" z jeho chovu (exkrementy, podestýlka, krmivo, atd.) jako hnojiva a navrácením jej zpět do půdy. Potom se tedy bavíme o chovu hmyzu jako o tzv. „zero waste“ (bezodpadovém hospodářství). Avšak to by jistě zatím mnoho lidí nemotivovalo, kdyby z použití hmyzího odpadu neměli užitek i oni sami. Proto je hmyzí hnojivo označeno za hnojivo, které má vědecky prokázané benefity pro zdraví půdy a rostlin.

  • Hmyzí hnojivo je zdrojem makro a mikro živin, jako je dusík, fosfor a draslík, tak jako jej obsahuje hnojivo získané z chovu drůbeže. Díky těmto živinám zvyšuje biomasu a živiny obsažené v plodinách, jako je zelenina, obiloviny nebo třeba vinná réva. Přidání hmyzího hnojiva zajišťuje pomalé uvolňování a efektivní využití všech jeho mikro a makro živin.
  • Jelikož se hmyzí hnojivo skládá zejména z organické hmoty, dodává tuto organickou hmotu do půdy a tím zvyšuje mikrobiologickou aktivitu v půdě. Zvyšuje obsah organického uhlíku v půdě a zvyšuje kapacitu zadržování vody v půdě. Přispívá ke zdraví půdy a rostlin.
  • Díky obsahuju různých sloučenin mikroorganismů, aplikace hmyzího hnojiva zvyšuje odolnost sazenic vůči přírodním faktorům jako je sucho, záplavy nebo salinitě půdy (slanost). Několik studií také zdůrazňuje roli hmyzího hnojiva při aktivaci obranných reakcí rostlin a zabraňuje růstu některých patogenních hub. Za to pravděpodobně může obsah chitinu ve schránkách hmyzu (vláknina). Také se zkoumají hypotézy, zda pomáhá s hubením pro rostliny škodlivého hmyzu.
  • Od 1. ledna 2022 je také hmyzí hnojivo povoleno používat v ekologickém zemědělství EU!

Jak bylo zmíněno výše, vedlejší produkty živočišného původu, jako hnojivo, je zatím možné prodávat pouze v případě, že bylo zahřáto na 70 °C po dobu jedné hodiny, ovšem do budoucna se počítá i s kompostováním nebo jeho přeměnou na bioplyn. Ovšem takové zpracování by muselo splňovat mikrobiologické limity a zaručovat bezpečnost konečného produktu.

Co vy na to? Vyzkoušíte letos na zahrádce hmyzí hnojivo, místo toho, které obvykle používáte?