Jedlý hmyz jako Nová potravina

Kolem hmyzu a legálnosti jeho zpracování v potravinářství panuje mnoho nejasností. 

Rozhodli jsme se v tomto článku sjednotit tyto zmatečné informace a zjednodušit tak cestu našim velkoobchodním odběratelům i případným dalším českým výrobcům.

 

Evropská legislativa o nových potravinách

Dne 1. ledna 2018 nabylo účinnosti nařízení vydané EU, podle kterého se hmyz zařadil mezi tzv. "Novou potravinu". Plné znění nařízení najdete zde.

Z nařízení nadále mimo jiné vyplývá, že aby se mohl konkrétní druh hmyzu zařadit mezi Novou potravinu, musí být v rámci evropských zemí prokazatelně uveden na trh jako potravina před 1. 1. 2018. Tyto požadavky splnil, mimo jiný hmyz, i potemník moučný. 

Čtyři podané žádosti na potemníka moučného

Další podmínkou pro schválení potemníka moučného jako Nové potraviny, bylo podání žádosti o schválení nejpozději do 1. ledna 2019. Pro Potemníka moučného byly podány celkem čtyři žádosti a tento požadavek byl tedy splněn. Kompletní seznam žádostí je uveden zde. Nabízíme Vám k nahlédnutí také naši složku s podanými žádostmi pro potemníka moučného včetně českých překladů, které jsme si nechali vypracovat.

Tím se potemník moučný stal Novou potravinou a vztahuje se na něho takzvané "přechodné období". V průběhu tohoto přechodného období, může být uvedený hmyz uváděn na trh jako Nová potravina. 

První vyjádření k podané žádosti

Dne 24. listopadu 2020 vydala EFSA vyjádření, ve kterém shledala potemníka moučného jako bezpečnou potravinu. Toto vyjádření EFSA je podkladem pro budoucí legislativní kroky ze strany EU, které mají být vydány nejpozději do sedmi měsíců od vyjádření. 

Celý hmyzí průmysl jásá a my se těšíme, že konečně dostaneme stabilní a celoevropsky uznávaný legislativní rámec pro naše podnikání.

Celé znění vyjádření naleznete zde. Pokud si chcete přečíst český překlad žádosti, naleznete jej včetně dalších dokumentů zde.

Členské státy dávají zelenou

Dne 3. května 2021 daly delegáti členských zemí EU zelenou výrobě potravin z larev potemníka moučného.

Tím se celý proces posouvá na zákonodárce EU kterým již pravděpodobně nic nebrání aby definitivně povolili komercializaci sušených larev potemníka moučného a produktů z nich. Kompletní znění článku najdete zde.

Nevíme co bude dál

I když jde bezesporu o pozitivní krok pro hmyzí průmysl, pro výrobce potravin z hmyzu je schválená žádost stále veliká neznámá. Ze čtyř podaných žádostí se Evropská unie rozhodla dokončit jako první právě "chráněnou" žádost.


SAS EAP Group Agronutris, která danou žádost podala, ji podala formou "chráněných údajů". Veškeré vědecké poznatky, na základě kterých je žádost schválena, proto mohou být využívány pouze se souhlasem SAS EAP Group Agronutris. V praxi to pak pravděpodobně bude znamenat, že výroba potravin z potemníka moučného bude možná pouze na základě jakéhosi licenčního poplatku společnosti Agronutris. 

A jak to probíhá u nás?

Jako první český výrobce potravin z hmyzu, jsme si museli prošlapat mnoho cest, kterými před námi ještě nikdo nešel, ale i to nás na tom baví :-).

Hmyz určený ke zpracování v potravinářství, dovezeme ze schválené české farmy, která je dozorována SVS (Státní Veterinární Správa).

Tento hmyz dále zpracováváme v naší provozovně v Blansku na Moravě. Zpracování probíhá za přísných hygienických podmínek a výrobních postupů dle směrnic HACCP. Provoz a výrobní postup je také dozorován Státní veterinární správou.  

V zájmu zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků, je produkt na začátku i na konci trvanlivosti pravidelně laboratorně testován. Křupaví červíci splňují velmi přísné hygienické a bezpečnostní požadavky legislativy ČR i EU.  

Důležitější, než legislativa, je pro nás však chuť a kvalita Křupavých červíků. Každou várku proto ochutnáváme, abychom zajistili vždy tak skvělou chuť. 

Neumíme přesvědčit všechny, aby Křupavé červíky ochutnali, ale umíme je udělat tak, aby všem chutnali!

 

Zdraví Libor, vizionář WormUP.