Legislativní proces aneb jak se moučný červ stal v EU legálním

Jak to tedy všechno začalo?

Jako první důležitý milník bychom mohli označit přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283, které bylo vydáno 1. 1. 2018.  Toto nařízení se týkalo tzv. potravin nového typu, kam zařadilo i hmyz. 

Důležité kroky byly však podniknuty již dříve. Například zveřejněním vědecké studie Organizace spojených národů „Insect for food and feed“, nebo uspořádáním první mezinárodní konference v roce 2014 v Holandsku „Insect to feed the world“, která je považována za začátek profesionálního hmyzího průmyslu.

Ale v Holandsku, Dánsku, Belgii a jiných zemích se hmyz konzumoval již před tímto nařízením.

Ano, je to tak. Některé státy měly již před tímto nařízením vlastní zákony, které umožňovali konzumaci hmyzu. ČR však zastávala názor, že hmyz není schválená potravina a u nás tedy povolená nebyla.

Co jsou to potraviny nového typu?

Jedná se o potravinu, která nebyla běžně na území ČR konzumována před 15. 5. 1997. A tam tedy spadá i hmyz!  Příkladem dalších takových potravin je palmový cukr nebo chia semínka. Ovšem v našem  článku o historii konzumaci hmyzu zjistíte, že hmyz tak úplně novou potravinou není!

Hurááá! Takže teď už se můžeme pustit do konzumace hmyzu? 

Ne tak docela …

I když by se tak mohlo zdát, nařízení z roku 2018 ještě konzumaci hmyzu přímo nepovolilo. Byla totiž stanovena přechodná doba, ve které mohl být na trh uváděn hmyz pouze za těchto dvou podmínek:

  • Na trhu se mohly prodávat pouze takové druhy hmyzu, které již byly běžně konzumovány před datem 1. 1. 2018 v některém ze členských států
  • Druhou podmínkou bylo podat do 1. 1 2019 žádost o povolení prodávat daný druh hmyzu

Následně po splnění těchto dvou podmínek mohl být hmyz uváděn na trh až do doby přijetí rozhodnutí o podané žádosti (povolení/zamítnutí).

Autorizační proces EFSA

Každý druh hmyzu uváděný na trh musel projít autorizačním procesem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). To zahrnovalo doložení dokumentace o výživových hodnotách, toxikologických vlastnostech, alergenech hmyzu, navrhovaném výrobním postupu a použití. Zkoumala se také bezpečnost potraviny. 

Tento proces trval do 2. 1. 2020. Po tomto datu mohou být na trh uváděny pouze takové druhy hmyzu, které prošly autorizací a jsou zapsané na Seznamu Unie.

Které druhy byly přidány na Seznam Unie?

Konkrétně se jedná o potemníka moučného, potemníka stájového, cvrčka domácího, cvrčka krátkokřídlého a cvrčka banánového.

Legislativní proces v ČR

Teď už bychom mohli mít pocit, že po tomto procesu bylo vyhráno. Ovšem nebylo tomu tak! Jelikož Seznam Unie nemá legislativní rámec, každý stát EU měl možnost si regulovat uvedení potravin na trh. V ČR tuto funkci vykonává Ministerstvo zemědělství.

Od 15. ledna 2020 platí v ČR novela zákona č. 166/1999, která umožnila vyrábět potraviny z hmyzu pro lidskou konzumaci i jako krmivo pro zvířata. V tomto veterinárním zákoně je hmyz definován jako hospodářské zvíře

Pokud chce podnik uvádět na trh produkty z hmyzu, musí nejprve požádat krajskou veterinární správu o schválení a registraci podniku. Pokud podnik vyrábí a prodává výrobky z hmyzu, který pochází z jeho vlastního chovu, stačí pouze registrace.

A co hmyz v restauracích?

Toto téma není zcela jasné. Dle evropské právní úpravy z roku 2018 by totiž servírován hmyzu v restauraci nemělo být zatím možné. Ale dle Státní veterinární správy by toto v ČR mělo být tolerované.

Zlomový okamžik pro moučného červa v oblasti evropské legislativy!

V listopadu 2020 byl dle vyjádření EFSA potemník moučný zařazen na seznam nových potravin. V lednu 2021 byl EFSA označen za bezpečnou potravinu. EFSA ovšem uvedla, že u lidí s alergiemi na korýše a roztoče by se mohla projevit alergická reakce. Proto byla stanovena specifická pravidla uvádění alergenů na výrobcích s obsahem hmyzího proteinu.

Na základě tohoto rozhodnutí Evropská komise předložila členským státům návrh, který umožňoval uvedení moučného červa na trh.

1. 6. 2021 Evropská komise přijala právní akt, nařízení Komise (EU) 2021/882, který povoluje uvedení moučného červa na trh jako novou potravinu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283.

Moučný červ může být na trh uváděn jako sušený celek nebo jako součást jiných potravinářských výrobků (proteinové výrobky, sušenky, pokrmy na bázi luštěnin, těstoviny). Celé znění zprávy naleznete zde.

Poznám výrobek s hmyzem?

Ano, takový výrobek bude muset být označen. Respektive bude na něm muset být uvedeno, že obsahuje potemníka moučného a to v tomto znění „Sušené larvy potemníka moučného Tenebrio Molitor (mouční červi).“  Většina zemí EU má nastavené také takzvané limity nechtěného hmyzu. 

Jsou nějaké další povinnosti a omezení?

Jak bylo zmíněno výše, další povinností je uvedení, že sušený moučný červ může způsobovat alergické reakce lidem alergickým na korýše a výrobky z nich a na prachové roztoče. Toto musí být uvedeno v blízkosti složení.

V produktech obsahující hmyz (sušenky, těstoviny, atd.) může být potemník moučný obsažen v maximálním množství 10 g/100 g.

Co se týká prodeje celých červů, zde omezení není.

 

Jak vidíte, byla to opravdu dlouhá cesta, která ale vedla k úspěchu! V blízké době můžeme očekávat, že přibudou i další druhy hmyzu jako cvrček.

A co vy? Už jste vyzkoušeli naše Křupavé červíky?