Jak se chová hmyz? A je jeho chov bezpečný pro lidskou konzumaci?

Spousta lidí si nedokáže představit, jak a kde se hmyz chová. Velká část z nich určitě také řekne „pěstuje“ místo chová :) A to z toho důvodu, že váhají, zda je to maso nebo něco jiného. Jak to tedy je?

Chov hmyzu

V prvé řadě je tedy zapotřebí si ujasnit, že hmyz je označen v ČR jako hospodářské zvíře, a tedy maso! Touto informací snad teď neodradíme všechny vegetariány :)

Hmyzí farmy

Hmyz se chová na speciálních farmách, kde panují přísné hygienické a bezpečnostní normy. Ministerstvo zemědělství k tomu vydalo speciální příručku, která obsahuje zásady pro chovatele a zpracovatele hmyzu pro lidskou konzumaci. Hmyz, který je chován pro krmení zvířat rozhodně nesmí být použit pro lidskou spotřebu!

Povinnosti chovatele

Každý z chovatelů hmyzu musí být nahlášen na krajské veterinární správě. Prostory, kde je hmyz chován, musí splňovat požadavky na chov hospodářských zvířat. A také splňovat podmínky pro přirozené biologické a fyziologické funkce hmyzu. Hmyz musí být sledován po zdravotní stránce. Nemocný hmyz musí být z chovu odstraněn, jelikož zatím neexistují žádná registrovaná léčiva.

Místo, kde se chová, musí být pravidelně čištěno a desinfikováno. Krmen může být pouze krmivy k tomu určenými a zdravotně nezávadnými. Například zrnem, sójou, siláží, zbytky ovoce, zeleniny a chleba (nesmí však vykazovat známky plísní či hniloby). Nesmí být krmen zbytky ze stravovacích zařízení nebo potravinami živočišného původu.

Chovatel je také zodpovědný za to, aby hmyz z farmy neutekl. To bychom tedy opravdu nechtěli! :-)

Pokud se hmyz převáží, je třeba, aby přeprava splňovala zásady pro přepravu živočišných produktů.

Zpracování hmyzu

Když chovatel hmyz prodá dál, vztahují se na hmyz předpisy o hygieně potravin. Kupující hmyzu, tedy zpracovatel, je povinen se zaregistrovat na krajské veterinární stanici. Zpracovatelé hmyzu mohou hmyz nakupovat, zpracovávat, usmrcovat, skladovat a uvádět na trh jako potravinu.

Usmrcení hmyzu

Častou otázkou je to, jak se hmyz usmrcuje. Když teď vyjmenujeme všechny legální způsoby usmrcení, pravděpodobně nejednomu z vás se budou ježit vlasy na hlavě! Ovšem zde vás naprosto uklidníme, že všechny přístupy jsou nanejvýše humánní. Hmyz totiž nemá vyvinutou nervovou soustavu, a proto necítí bolest ani strach.

Před usmrcením hmyzu je zapotřebí jej nechat vyhladovět. Mezi způsoby usmrcení patří: sušení, ponoření do vroucí vody, drcení, zmrazení a suché zmrazení, zadušení oxidem uhličitým či usmrcení horkou párou. My ve WormUP volíme usmrcení vroucí vodou. Usmrcení vroucí vodou je nejrychlejší cestou, nehrozí při něm další kontaminace, a zároveň dojde k nezbytnému zneškodnění případných mikroorganismů. 

Jak si můžu hmyz obstarat sám?

V prvé řadě je třeba si ujasnit, že hmyz z přírody nikdy nesbírejte! I když si budete stoprocentně jisti, že je to jedlý druh, tak hmyz může být kontaminován. Kontaminován může být například pesticidy, kterými se na naších polích rozhodně nešetří!

Lepší variantou je tedy hmyz zakoupit již zpracovaný (sušený, konzervovaný, atd.) nebo živý od chovatele.

Další z množností je si ho chovat doma sám. Ovšem to vyžaduje značné úsilí. Hmyz se totiž chová za speciálních podmínek. Nejlépe je jej chovat v průhledné nádobě (sklo, plast), tak aby bylo možné pozorovat jejich vývojové stádium.

Nádoba musí mít dostatečný přísun vzduchu a teplota by měla dosahovat něco mezi 20-30 °C. Pokud je teplota nižší, jeho vývoj se zpomalí. Pokud vyšší, hrozí úhyn hmyzu. Do nádoby je také vhodné dát větvičky, kůru nebo obaly od vajíček, aby se hmyz mohl schovávat. Při manipulaci s hmyzem je dobré jej podchladit.

Hmyz lze krmit speciálními krmivy pro hmyz nebo také ovesnými vločkami, otrubami, pečivem, ale také ovocem a zeleninou, ze kterých získává hmyz vodu. Zajímavostí také je, že hmyz částečně „přebírá“ chuť po krmivu. Proto mu můžete dát například banán pro nasládlou chuť nebo kedluben, mrkev pro slanou.

Pokud se do chovu hmyzu sami pustíte, určitě doporučujeme načíst před tím odbornou literaturu nebo četná YouTube videa!

Před samotným zpracováním nechte hmyz alespoň 2 dny vyhladovět, aby vyprázdnil obsah trávícího traktu.

A zde máme tip na domácí farmu od firmy Livin Farms Hive. Ta prodává speciálně upravenou domácí hmyzí mini farmu.