Alternativní zdroje proteinu, jako součást výuky základních škol našich dětí?

Zdá se, že Velká Británie je o krok dále, co se týká vzdělávání dětí v oblasti alternativních zdrojů proteinu. Právě čtyři školy ve Walesu vytvořily pilotní schéma výuky dětí, ale i jejich učitelů, ohledně různých alternativních zdrojů proteinu, jako je třeba hmyz.

Moučný červ ve školní jídelně?

Součástí schématu je výuka o moučných červech, cvrčcích a jiných druzích hmyzu. Jejich vidinou je budoucí přidání alternativních zdrojů proteinu do školních obědů. Studentům bude ve školní jídelně podávané tzv. VeXo, což je kombinace jedlého hmyzu s rostlinnými proteiny, která bude podávána třeba na způsob „boloňské“. Kromě toho budou dětem servírovány i jiné rostlinné produkty, které jsou ve Velké Británii již běžně dostupné (z hrachového nebo sójového proteinu). Avšak cílem není přesvědčit děti zcela přestat jíst maso. Spíše začít uvažovat nad tím, co jedí a jaký to má dopad na naši planetu.

Výuka začala v květnu 2022 a je vedena akademiky z Cardiffské university a University of the West of England (UWE). Akademici si kladou za cíl zjistit, jaké postoje mají děti k problémům týkající se životního prostředí a jak tyto problémy ovlivní jejich názory na jídlo, které jedí. Chtějí zjistit nejlepší způsoby vzdělávání dětí a jejich rodin v oblasti environmentálních a nutričních benefitů konzumace hmyzu (a samozřejmě ostatních druhů alternativních zdrojů proteinu).

Jak bude výzkum probíhat?

V rámci tohoto výzkumu budou akademici používat workshopy, rozhovory, průzkumy a skupinové diskuze se záměrem zjistit chápání a zkušenosti s alternativními zdroji proteinů mladých lidí. Kromě publikování výsledků výzkumu je také cílem poskytnou školám zdroje, které jim pomohou vytvořit edukační programy o tom, jaký dopad má na životní prostředí to, co jíme.

„Chceme, aby děti přemýšleli o alternativách proteinů již dnes, než aby o nich přemýšleli jako o potravinách budoucnosti. Vyzkoušení některých těchto potravin je tedy ústředním bodem.“ Nechává se slyšet Dr. Christopher Bear z Cardiffské university. „Ačkoliv se jedlý hmyz prozatím ve Velké Británií příliš neprodává, tvoří součást stravy dvou miliard lidí na celém světě. Hodně z toho je v částech světa, kde je hmyz součástí dlouhodobých kulinářských tradic.“

„Ve škole si uvědomujeme důležitost propojení mezi naší komunitou, potravinovou produkcí a širšími globálními problémy v rámci udržitelného rozvoje.“ Dodává Carl Evans, ředitel základní školy v Pembrokeshire, která je součástí projektu. „Víme, že tyto problémy jsou pro děti důležité, avšak je pro ně občas těžké jim rozumět. Proto jsme rádi, že můžeme být součástí projektu a spolupracovat s akademiky z Cardiffské university a UWE, a tak podpořit kritické myšlení dětí o udržitelném občanství.“

Děti=nová generace hmyzích strávníků

Velká Británie tedy již koná důležité kroky k tomu, aby se hmyz dostal na talíř stále více lidí. A dělá to správně, přes děti. Ti jsou totiž správnou cílovou skupinou, protože ještě nemají takové předsudky, ale především jsou stěžejními, pokud se má stát hmyz na talíři naši „normou“.

Nedávná studie Finder UK navíc zjistila, že více jak sedm miliónů dospělých lidí ve Velké Británii dodržuje tzv. bezmasou dietu. Ta se nejvíce objevovala mezi lidmi ve věku 18-23 let. A dalších šest miliónů má v úmyslu přejít na veganskou či vegetariánskou stravu. Jelikož se dočasné studie zaměřovali především na dospělé, vědci se domnívají, že tato nová studie na základních školách by mohla mezery doplnit.

Jaký názor na to máte Vy? Myslíte si, že by se výuka o alternativních zdrojích proteinů měla rozšířit i do našich škol?

Jelikož to bude asi ještě nějakou chvíli trvat, můžete s výukou Vašich dětí či Vašich blízkých začít doma sami! Stačí shlédnout pár našich předchozích článků o tom, proč jíst hmyz a k tomu objednat naše Křupavé červíky.

 

 

 

Primary school children get educated on entomophagy [online]. [cit. 2022-12-11]. Dostupné z: https://www.newfoodmagazine.com/news/165377/primary-school-children-may-be-set-to-have-insects-for-lunch/

Would you eat bug bolognese? Primary school children in Wales could be offered EDIBLE INSECTS including mealworms and crickets as scientists urge the next generation to embrace eco-friendly meat substitutes. Daily Mail.com [online]. [cit. 2022-12-11]. Dostupné z: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10867737/Scientists-plan-feed-primary-school-children-crickets-mealworms-make-UK-greener.html