Farm to Fork = Od zemědělce ke spotřebiteli

Již v jednom z našich článků jste mohli narazit na strategii Evropské Unie tzv. „Farm to Fork“. V tomto článku bychom vám chtěli tuto strategie blíže přiblížit a vysvětlit.

Co to znamená „Farm to Fork“?

Farm to Fork bychom mohli přeložit do češtiny několika způsoby, například z „Z farmy na vidličku“ nebo možná lépe „Od zemědělce ke spotřebiteli“. Ať už se vám líbí jakýkoliv překlad, obsah této strategie to nezmění.

O co tedy jde?

Farm to Fork strategie je součástí tzv. European Green Deal. Tedy „Zelené dohody pro Evropu“, jejímž cílem je se stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Změny klimatu a s tím související zhoršování životního prostředí jsou hrozbou nejen pro Evropu, ale celý svět. EU proto přijala Zelenou dohodu pro Evropu, díky které se má EU stát moderní a konkurenceschopnou ekonomikou, která účinně využívá zdrojů a do roku 2050 dosáhne nulových skleníkových emisí. Dále bude hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů a zapojen bude každý jedinec a region.

Farm to Fork strategie má za cíl vytvořit férový, zdravý a environmentálně udržitelný potravinový systém. Současný potravinový systém totiž není schopen dlouhodobě odolávat například takovým pandemiím, jako je Covid-19, protože nefunguje udržitelně (nefunguje tak, aby při uspokojování potřeb dnešní generace nedocházelo k ohrožování schopnosti naplňovat potřeby budoucích generací).

Současný stav potravinového systému

V současné době tvoří potravinové systémy téměř 1/3 celosvětové produkce skleníkových plynů (velký podíl zde tvoří zemědělství). Dále spotřebovávají obrovské množství přírodních zdrojů, mají za následek ztrátu biodiverzity a negativní dopady na zdraví lidí (podvýživa vs. obezita). A velký problém představuje také nespravedlivé rozdělení ekonomických výnosů v potravinovém systému a to zejména pro prvovýrobce. Ti jsou často odběrateli tlačeni na ceny, které odpovídají jejich nákladům na produkci či ještě nižším.

Zdroj: ec.europa.eu

Cíl strategie Farm to Fork

Cílem strategie je urychlit přechod současných systémů na udržitelný potravinový systém, který bude:

  • Mít neutrální nebo pozitivní dopad na životní prostředí
  • Zmírňovat změny klimatu a přizpůsobit se jeho změnám
  • Bojovat se ztrátou biodiversity
  • Zajistí potravinovou bezpečnost, veřejné zdraví a měl by zajistit, aby každý jedinec měl přístup k výživné, zdravé, bezpečné a udržitelné stravě
  • Zachovávat cenovou dostupnost potraviny při spravedlivých výnosech, podpora konkurenceschopnosti dodavatelského sektoru a podporovat spravedlivý obchod

Klíčovými oblastmi pro tuto strategii je zemědělství a rybářství. Musí být vytvořena společná zemědělská a rybářská politika. K tomu získají zemědělci, rybáři a producenti akvakultury finanční podporu na zavedení udržitelných postupů. Avšak přispět musí všichni, tzn., od zemědělců až po spotřebitele.

EU jako vzor pro ostatní

EU chce jít v rámci krize biologické rozmanitosti příkladem. Chce prostřednictvím mezinárodních partnerství vytvořit nový celosvětový rámec OSN pro biologickou rozmanitost. A tím podporovat strategii Farm to Fork na globální úrovni.

Jak to souvisí s konzumací hmyzu?

Z řádků uvedených výše je zřejmé, že konzumace hmyzu do strategie Farm to Fork zcela zapadá. A myslí si to i EU, která konzumaci hmyzu podpořila svým nařízením o potravinách nového typu.

Hmyzí sektor jako partner pro přechod ke klimatické neutralitě

Současný chov hmyzu zanechává nízkou ekologickou stopu a to zejména v oblastech nižší spotřeby vody a orné půdy. Navíc je čím dál tím méně závislý na přírodních zdrojích. Do roku 2030 by se měl hmyzí sektor stát partnerem při dosahování cíle EU v oblasti plýtvání potravin. A to tak, že zbytkové potraviny budou zkrmovány hmyzem, který je následně přetvoří na hodnotné produkty pro potravinářství (hmyz jako potravina) a zemědělství (hmyz jako krmivo či hnojivo).

Chov hmyzu přispívá k potravinové a krmivové soběstačnosti

Hmyz patří k inovativním surovinám bohatým na obsah proteinu, který je přidáván do potravin a krmiv zvířat. Díky tomu pomáhá zmenšit dopad některých negativních externalit vznikající dovozem potravin a krmiv bohatých na proteiny a také zkrátit zemědělskopotravinářský řetězec.

Od roku 2017 je chov hmyzu lídrem v oblasti inovativních krmných surovin vyvinutých pro akvakulturu. Nově také bude moct být použit ve výživě kuřat a prasat. Díky tomu tak může hmyz zlepšit soběstačnost EU v oblasti krmiv – bude dováženo méně krmiv s obsahem proteinu a rozšiřování zemědělské půdy mimo EU. Což je také jedním z cílů Evropské zelené dohody.

Zdravá strava je rozmanitá strava

Vysoký obsah proteinu v hmyzu představuje řešení pro diety s omezeným množstvím masa a mléčných výrobků. Pokud má být naše strava zdravá, musí být nutričně rozmanitá. A proto, pokud má být omezena konzumace masa, bude muset být nějak nahrazeno. Hmyz je velmi dobrou alternativou masa a to nejen kvůli obsahu proteinu, ale také rozmanitému obsahu aminokyselin. Také obsahuje vitamíny, minerály a probiotickou vlákninu, důležitou pro metabolismus a imunitu lidského těla. Jde jednoduše začlenit do běžně konzumovaných potravinářských výrobků, jako je pečivo, těstoviny, snacky, atd., a tím zlepšuje jejich nutriční vlastnosti.

Hmyz jako krmivo pro zvířata

Díky obsahu aminokyselin, hmyz odpovídá dietním potřebám ryb, drůbeže a prasat. Navíc larvy hmyzu obsahují antimikrobiální peptidy, které jsou potenciálem pro vývoj nových antibiotik. Což znamená, že by mohl přispět ke snižování užívání antibiotik v chovech zvířat.

Hnojivo získané z hmyzu

Výkaly, které hmyz produkuje, mohou být použity jako výživné hnojivo v zemědělství. Díky tomu mohou být živiny znovu zavedeny do půdy a podporovat růst rostlin. Z výzkumů vyplynulo, že aplikace hnojiva z výkalů hmyzu má pozitivní dopad na růst a zdraví rostlin. Začlenění hmyzího trusu do hnojiv by rostlinám poskytlo nejenom potřebné živiny a mikronutrienty, ale také mikroorganismy, které bojují s patogeny. Snižovala by se tak potřeba užití minerálních hnojiv a pesticidů. Využívání takového hnojiva může zemědělcům pomoci se zlepšováním úrodnosti půdy a jejím ukládám uhlíku.

A nakonec, chov hmyzu je v souladu se zásadami ekologického zemědělství. Chovatelé hmyzu zavádějí postupy bez použití pesticidů, antibiotik a růstových hormonů.

 

WormUP už se ke strategii Farm to Fork připojil. A tom tím, co dělá a jakým způsobem. A co vy? Už jste vyzkoušeli naše Křupavé červíky?