Jaké druhy hmyzu jsou už v EU schváleny k lidské konzumaci?

Celkem jsou dnes schváleny čtyři druhy hmyzu. Prvním schváleným druhem hmyzu byl moučný červ (Tenebrio molitor), následovalo saranče stěhovavé (Locusta migratoria), cvrček domácí (Acheta domesticus) a prozatím to završil potemník stájový (Alphitobius diaperinus).

Jak probíhá schvalování?

Všechny druhy hmyzu musely projít autorizačním procesem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). O autorizaci jedlých druhů hmyzu žádaly firmy, které musely doložit velké množství dokumentace týkající se výživových hodnot, toxikologických vlastností, alergenů, navrhované výrobní postupy a použití. Zkoumala se také bezpečnost potraviny.

Pokud EFSA vyhodnotila, že je daný druh jedlého hmyzu bezpečný pro lidskou konzumaci, značila jej za bezpečnou potravinu. Na základě tohoto rozhodnutí pak Evropská komise předložila členským státům návrhy, které umožnují uvést dané druhy hmyzu na trh. Podrobnější popis procesu schvalování si můžete přečíst v našem dřívějším článku.

Jak poznám, že výrobek obsahuje hmyz?

Každý výrobek obsahující hmyz musí být řádně, dle pravidel legislativy, označen. Další povinností je na uvést na výrobek, že může způsobovat alergické reakce lidem alergickým na korýše a výrobky z nich a na prachové roztoče.

Schválené druhy hmyzu

1. Moučný červ 

 • schválen 1. června 2021 ve formě sušeného moučného červa a 8. února 2022 ve formě zmrazených, sušených a práškových moučných červů

Kdo žádal o schválení?

 • O schválení sušeného moučného červa žádala firma SAS EAP Group, která žádala o uvedení moučného červa na trh v několika formách: celé sušené larvy, sušený hmyz ve formě snacků a jako složka potravin. Druhým žadatelem byla firma Fair Insects BV, která žádala o uvedení na trh zmrazených, sušených a práškových forem moučných červů jako součást řady potravin.

Jak lze moučného červa uvádět na trh?

 • V podobě sušeného moučného červa (celé či v prášku). Dále pak jako součást proteinových výrobků, sušenek, pokrmů na bázi luštěnin a výrobků na bázi těstovin, a to vše v maximální výši 10 g/100 g výrobku.
 • Dále zmrazeného, sušeného a práškového moučného červa jako součást pečiva, cereálních tyčinek, sušených výrobků na bázi těstovin, premixů pro pekařské účely, chipsů, náhražek masa, polévek atd. Celkový výčet můžete najít zde, stejně jako povolené množství na 100 g (množství se mění v závislosti na tom, zda se jedná o zmrazeného, sušeného nebo práškového moučného červa).

Požadavky na označování: 

 • V závislosti na použité formě moučného červa musí být na potravině uvedeno „sušené larvy potemníka moučného Tenebrio molitor (mouční červi)“ nebo „zmrazení mouční červi (larvy potemníka moučného Tenebrio molitor)“, „sušení mouční červi (larvy potemníka moučného Tenebrio molitor)“ nebo „prášek z moučných červů (larev potemníka moučného Tenebrio molitor)“.

2. Saranče stěhovavé

 •  schváleno 12. listopadu 2021

Kdo žádal o schválení?

 • O schválení sarančete stěhovavého žádala firma Fair Insect BV. Firma požádala o uvedení na trh zmrazených, sušených a práškových forem sarančete stěhovavého ve formě snacku a jako složky potravin.

Jak lze saranče stěhovavé uvádět na trh?

 • Saranče stěhovavé může tedy být ve výše uvedených formách uváděno na trh jako součást náhražek masa, polévek, konzervovaných luštěnin a zeleniny, čokoládových cukrovinek, párků, klobás a salámů, salátů, nápojů podobných pivu, směsí alkoholických nápojů atd. Celkový výčet můžete najít zde, stejně jako povolené množství na 100 g (množství se mění v závislosti na tom, zda se jedná o zmrazené, sušené nebo práškové saranče stěhovavé).

Požadavky na označování: 

 • Na potravině musí být uvedeno „zmrazená Locusta migratoria (saranče stěhovavá)“, „sušená/prášková Locusta migratoria (saranče stěhovavá)“, „celá Locusta migratoria (saranče stěhovavá)“ v závislosti na použité formě.

3. Cvrček domácí

 • schválen 3. ledna 2023

Kdo žádal o schválení?

 • O schválení cvrčka domácího žádala firma Cricket One Co. Ltd. Žádala o uvedení částečně odtučněného prášku ze cvrčka domácího na trh jako součást vyjmenovaných potravin. 

Jak lze cvrčka domácícho uvádět na trh?

 • Částečně odtučněný prášek ze cvrčka domácího může být uváděn na trh jako součást pečiva (2 g/100 g), cereálních tyčinek (3 g/100 g), sušenek (1,5 g/100 g), čokoládových cukrovinek (2 g/100 g), nápojů podobných pivu (0,1 g/100 g), výrobků na bázi těstovin (0,25 g/100 g) atd. Celkový výčet naleznete zde.

Požadavky na označování:

 • Na potravině musí být uvedeno „částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího)“.

4. Potemník stájový

 • schválen 5. ledna 2023

Kdo zažádal o jeho schválení?

 • O schválení moučného potemníka stájového žádala firma Ynsect NL B.V., která žádala o jeho uvedení na trh ve formě zmrazených, kašovitých, sušených a práškových larev. Žádala, aby v těchto formách mohly být larvy přidávány do řady potravin a doplňků stravy (pro osoby starší 18 let).

Jak lze potemníka stájového uvádět na trh?

 • Může být přidáván ve výše uvedených formách například do cereálních tyčinek (25 g/100 g), chleba a pečiva (20 g/100 g), snídaňových cereálií (10 g/100 g), ovesných kaší (15 g/100 g), premixů pro pekařské výrobky (10 g/100 g), výrobků na bázi sušených těstovin (10 g/100 g), výrobků na bázi plněných těstovin (28 g/100 g), sušené syrovátky (35 g/100 g), polévek (15 g/100 g), atd. Veškerý výčet můžete najít zde

Požadavky na označování: 

 • Na potravině musí být uvedeno „zmrazené/kašovité larvy Alphitobius diaperinus (potemníka stájového)“ nebo „sušené/práškové larvy Alphitobius diaperinus (potemníka stájového)“.

 

V našem eshopu můžete zatím najít moučného červa, za to ale hned v několika slaných a sladkých příchutích! Už jste některé Křupavé červíky vyzkoušeli?