Je konzumování hmyzu přijatelné pro vegetariány a vegany?

Jak víme z našeho článku Jak se chová hmyz?, hmyz je považován za hospodářské zvíře, tedy maso. Ovšem velmi často si ho lidé s masem nespojují a spíše mají problém jej někam zařadit. Proto má potenciál oslovit třeba i vegetariány a vegany.

Vegetariáni a vegani. Jak vnímají konzumaci hmyzu?

Skupina vegatariánů a veganů, která hmyz s nadšením vítá, vidí v jeho konzumaci obrovské výhody a snaží se druhou skupinu odpůrců přesvědčit, že na ní není nic špatného. Právě naopak! Mohla by jim mnohem více pomoci v jejich životním stylu, stravování a způsobu myšlení.

Jaké jsou argumenty, které by měli skupinu odpůrců přesvědčit?

Umělé chovy

Vegetariáni a vegani jsou často odpůrci umělých chovů, a proto i umělý chov hmyzu pro ně může být překážkou. Pokud však zvážíme fakt, že 30 % veškeré úrodné půdy je využíváno na produkci jídla, ze kterého se pak stane odpad (z toho 40-50 % je ovoce a zelenina), pak je jasné, že bychom museli velmi změnit naše spotřebitelské chování. To však není vůbec jednoduché.

I kdyby se tak teoreticky stalo, tak stále je tu velké množství „odpadu“, které se konzumovat lidmi již nedá. Jsou to třeba zbytky zeleniny z potravinářské výroby. A přesně tyto zbytky lze zužitkovat na hmyzích farmách jako krmivo. Navíc chov moučného červa dokáže produkovat týdenní potřebu proteinu pro jednu osobu pouze na 18,6 m2!

Udržitelný zdroj proteinu

Mezi populární zdroj proteinu mezi vegetariány a vegany patří neodmyslitelně sója. Naneštěstí, pěstování sóji má velký negativní dopad na naši planetu (více v článku Hmyz jako udržitelná potravina.). Navíc je také většina vypěstované sóji geneticky modifikovaná, a tedy pro lidský organizmus nezdravá. Takto upravená sója obsahuje látky, které omezují trávení proteinů, dále využívání živin, minerálních látek jako vápník, hořčík, zinek a železo. Také podporuje neplodnost nebo rakovinu prsu.

Naproti chov a konzumace hmyzu je velmi udržitelná, pokud se provádí správným způsobem (více v článku Hmyz jako udržitelná potravina.).

Potravina bohatá na živiny

Velké množství mladých lidí se stane vegetariánem či veganem kvůli zdravému životnímu stylu – vyhýbat se nezdravým a modifikovaným potravinám (což se vylučuje s odstavcem výše). Pokud však konzumují pouze rostlinnou stravu, nemůžou jí nahradit veškeré živiny, které lidské tělo potřebuje. Příkladem je vitamín B12, železo či protein. Nejde je lehce nahradit nebo to nelze vůbec.

84 % v této chvíli již bývalých vegetariánů a veganů se vrátilo zpět k běžné stravě. A to proto, že nemohli z vegetariánské a veganské stravy získat dostatečnou výživu. Což jim způsobovalo různé zdravotní problémy. Přidání hmyzu do svého jídelníčku je tedy zdravá a lehká cesta k vyváženému jídelníčku. A mohlo by to pomoci zabránit více lidem vrátit se na „běžnou“ živočišnou stravu. Více o nutričních hodnotách najdete v našem článku.

Vcelku etický zdroj proteinu

Je jasné, že zabíjení hmyzu se neslučuje s myšlenkou veganů. Ovšem ruku na srdce, kdo doma běžně nezabije otravný hmyz? A pak tedy vyvstává otázka, který hmyz lze bez problémů zabít, a který už ne? Má snad život moučného červa vyšší hodnotu než život komára nebo mouchy?

Hmyz je také etickým zdrojem proteinu kvůli tomu, že nemá vyvinuté receptory vnímání bolesti a stresu.

Pokud by také vegani a vegetariáni začali jíst hmyz, kterým by částečně nahradili spotřebu rostlinné potravy, ušetřili by spoustu životů savců při pěstování těchto plodin. Proč? Protože v dnešním zemědělství se používá velké množství postřiků, které otráví spoustu zvířat. A samozřejmě škodí i člověku. Zvířata jsou také zabíjeny zemědělci, kteří běžně používají zbraně proti ptactvu, králíků, liškám, jelenům a dalším. Zvířata také umírají při sklizni plodin kvůli využívání těžké techniky.

Entoveganství jako nový životní směr?

Ano již existuje skupina lidí, kteří se začali nazývat Entovegany. Tedy vegany, kteří se nebojí do své stravy zařadit hmyz! Více od Entoveganství se můžete dozvědět přímo z jejich webu.