Současný stav a prognózy na trhu s jedlým hmyzem

Pořád existuje spousta lidí, co odmítá vůbec zkusit Křupavého červíka. Pomalu, ale jistě se ale trh s jedlým hmyzem dostává do globálních trendů. Jedním z aspektů, dopomáhajících k růstu trhu, je i zvýšení preference zdravého životního stylu spotřebitelů. V Thajsku nebo Číně je poměrně běžné prodávání hmyzu k lidské konzumaci. Sehnat hmyz tam můžete v různých formách. Asie je brána jako největší oblast s největším počtem jedlých druhů hmyzu. Zvyšuje se poptávka. Růst trhu by měl být podpořen zejména šířením povědomí o benefitech chovu hmyzu oproti chovu jiných zvířat.

Ve většině světa se nejedná o žádnou novinku. Některé kultury hmyz požívají již mnoho let. Až poslední výzkumy potvrzují, že zvýšená globální poptávka po jedlém hmyzu začala rozvíjet celé odvětví. Jaké trendy se postaraly o významný rozvoj a které faktory poukazují na silný růstový potenciál?

Klíčové trendy ovlivňující trh s jedlým hmyzem

Rostoucí množství společností vyrábějící výrobky z hmyzu

Jelikož jsou počáteční investice poměrně nízké, roste v Evropě v tomto odvětví spoustu nových společností. Jak už víte, hmyz je totiž nenáročný na prostor i na vodu ve srovnání s chovem ostatních zvířat. Nemusíme ani zmiňovat nižší produkci skleníkových plynů. Ale to všechno už jste si u nás mohli přečíst. Díky těmto a mnoha dalším výhodám je tento trh především v Evropě na vzestupu.

Zvýšení míry investic na trzích s vysokým potenciálem

Jedlý hmyz je čím dál tím víc žádaným zbožím, a proto společnosti nabízejí velké množství produktů na bázi hmyzu. Investoři v tom vidí velký potenciál, a tak dochází ke zvyšování míry investic. I tento faktor podporuje růst celosvětového trhu.

Hmyzí produkty jako zdravější alternativa (podpora zdravého životního stylu)

Hmyzí protein obsahuje až dvojnásobné množství bílkovin oproti jiným proteinovým produktům. Benefitem hmyzu není jen protein, ale i vyšší obsah železa, B12, mastných Tortilly s jedlým hmyzemkyselin, vlákniny atd. Výrobci tyto silné stránky využívají k propagaci a následnému zvýšení prodeje svých hmyzích produktů. Někteří se zaměřují na výrobu hmyzích prášků (moučky), jiní na proteinové tyčinky a jiné výrobky z hmyzu no a třeba my se zaměřujeme na Křupavé červíky s příchutí. Zdraví je ve společnosti velmi diskutované téma, a proto často vyhledávají hmyzí produkty právě sportovci.

Zdokonalování technologií

S vývojem trhu musí jít ruku v ruce i zdokonalování způsobu chovu hmyzu. Zdokonalování vede ke zefektivňování výroby a ke snižování nákladů.

Nedostatek informací pro spotřebitele a omezení expanze trhu

Potenciál tohoto trhu je obrovský a zatím je pouze na začátku. Proto je důležité tlačit výhody konzumace hmyzu a navyšovat povědomí o této oblasti, protože právě nedostatek informací nebo zkreslené informace brzdí rozvoj celosvětového trhu s jedlým hmyzem. Růstu trhu lehce brání i regulace, protože kvalita a zejména bezpečnost potravin jsou klíčové vlastnosti pro společnost.

A teď trochu čísel a faktů. Jak to s trhem bude vypadat do budoucna?

Následující data pochází z průzkumu trhu (persistence market research), který zveřejňuje prognózu trhu s jedlým hmyzem.

V období mezi lety 2018 až 2022 vzrostl trh s jedlým hmyzem o 4 % CAGR (složené roční míry růstu). Nárůst zapříčinila převážně rostoucí komercializace hmyzího proteinu.

Největší podíl na trhu s jedlým hmyzem patří Střednímu východu a Africe. Konkrétně mají tyto oblasti podíl 25,7 %.

Pro Severní Ameriku se odhaduje spotřeba jedlého hmyzu pro rok 2023 na 44,06Jídlo z hmyzumilionů USD a očekává se zvýšení do roku 2033 o 6,9 %. Největší podíl na tom má samozřejmě USA, kde hodně roste poptávka po alternativních zdrojích bílkovin.

Trh s jedlým hmyzem se správně dělí na segmenty zaměřující se na brouky, housenky, blanokřídlé (vosy, včely, mravenci) a další. Housenka má nejvyšší podíl na trhu a to zhruba 18 %.

Růst trhu drží zpátky „nevkusný“ vzhled, což odrazuje spoustu lidí. Proto se nejčastěji hmyz používá jako přísada do pečených, cukrářských a jiných výrobků. Poptávka po jedlém hmyzu se v roce 2023 odhaduje na 94,60 milionů USD a očekává se do roku 2033 nárůst na 140,09 milionů USD.

Tržby globálního trhu s jedlým hmyzem se za rok 2023 odhadují na 653,7 milionů USD. Očekává se růst 5,5 % v důsledku rostoucí poptávky.

Existuje několik klíčových aspektů, proč se hmyz stává stále víc populárnější alternativou. Je to jak ekologicky udržitelná alternativa, tak výživově velmi bohatá alternativa. Aby vývoj trhu pokračoval a nezastavil se, je potřeba pracovat na kvalitě a bezpečnosti hmyzích produktů a šířit jejich povědomí. Důležitou součástí je i vyvracení smyšlených tvrzení, o které se stále snažíme. Jedlý hmyz má velký potenciál stát se součástí našich jídelníčků.