Nové obzory hmyzího farmaření dle mezinárodní organizace IPIFF

13. května 2022 mezinárodní organizace IPIFF (International Platform for Food and Feed) hostila online workshop s názvem „New horizons for the insect farming: the role of research and innovation in strengthening croos-border collaboration“, které se zúčastnilo více něž 150 lidí nejen z EU.

Celý workshop provázela Natasha FOOTE, zemědělsko-potravinářská novinářka, která postupně uváděla jednotlivé přední odborníky v oblasti výzkumu, mezinárodních partnerství a hmyzí produkce. Mezi zúčastněnými byli i zástupci z Evropské komise.

Kromě vyhodnocení dosažených regulačních milníků v roce 2021 (Povolení užití hmyzu jako krmiva pro drůbež a prasata, vytvoření harmonizovaných standardů pro užití hmyzího hnojiva, atd.) a zdůrazňovaní nedávných vědeckých studií v oblasti hmyzího chovu, bylo jedním z hlavních cílů představení aktualizovanou verzi brožury IPIFF o prioritách výzkumu v oblasti hmyzího chovu širší veřejnosti (k její aktualizaci došlo téměř tři roky po jejím prvním vydání). 

Jak uvedla prezidentka organizace IPIFF Adriana Casillas ve svém zahajovacím projevu „Globální krize, jako je pandemie Covid-19, klimatické oteplování a v neposlední řadě válka na Ukrajině, zdůrazňují potřebu našich potravinových systémů se rychle adaptovat a najít udržitelná řešení. Vzhledem k těmto globálním problémům je vyžadováno uskutečňování nových výzkumů a zavádění inovací.“ Zároveň Adriana Casillas věří, že vědecky podložené důkazy o prospěšnosti chovu hmyzu jako potraviny a krmiva, jsou nanejvýš důležité, aby byl podporován pokrok v oblasti produkce hmyzu.

První hlavní řečník Dr. Leonard Mizii, vyzdvihl, že je důležité urychlit zavádění inovativních řešení a posílit zemědělsko-potravinářskou odolnost a tím učinit potravinový systém silnější a odolnější před budoucími výzvami, jako je válka na Ukrajině a související otázky se zabezpečením potravin, budoucí pandemie a změny klimatu. 

Další hlavní řečnice, Magdalena Gajdzinska, zdůraznila jak projekt organizace IPIFF s názvem Horizon Europe, včetně jiných projektů související s alternativními proteiny, jsou v souladu s řešením výzev ohledně globálních potravinových systémů a mezinárodními výzkumnými prioritami. Hmyzí produkce byla uznána jako slibné řešení k řešení výše uvedených výzev ze strany zástupců Evropské komise.

Člen organizace IPIFF, Rui Nunes, odpovědný za otázky výzkumu v oblasti hmyzího chovu, odprezentoval nově aktualizovanou brožuru IPIFF. Posluchače informoval o výzkumných prioritách stanovených organizací IPIFF v kontextu chovu hmyzu, ke kterým patří výzkum v oblasti nových krmných substrátů pro chovaný hmyz, přínosy hmyzího hnojiva, zdravotní přínosy hmyzu v potravinách a krmivu. Tyto témata byly označeny za největší priority v oblasti evropského hmyzího odvětví a jejich cílem je podpořit jeho udržitelný růst a rozvoj. Klíčovou roli zde budou hrát projekty financované prostřednictvím EU.

Webinář dále pokračoval prezentací o tom, jak chov hmyzu přispívá k cirkulární ekonomice a také prezentací současného chování spotřebitelů na trhu a jejich akceptování hmyzu jako potraviny. Zároveň v průběhu celého webináře byla zdůrazněna potřeba podpory ze strany EU prostřednictvím financovaných projektů v oblasti výzkumu a inovací hmyzího odvětví. Výsledkem by mělo být ukázání příležitostí chovu hmyzu, který by pomohl pozvednout průmysl, ale také přispět k vytvoření udržitelných, odolnějších a zdravějších potravinových systémů. A také pomoc k dosažení strategického cíle EU známého jako „Farm to Fork“.Cookies
Tento e-shop a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“.