Budování mostů mezi hmyzí produkcí, výzkumy a zákonodárci

V našem předchozím článku Nové obzory hmyzího farmaření jste se mohli dozvědět, že v květnu letošního roku byla uspořádána organizací IPIFF mezinárodní online konference ohledně potřeby výzkumů a inovací v oblasti chovu hmyzu. Součástí této online konference bylo i představení aktualizované brožury organizace IPIFF s názvem „Building bridges between the insect production chain, research and policymakers“. Cílem této brožury je představení výzkumných cílů, které organizace IPIFF považuje za priority v oblasti chovu hmyzu.

V tomto článku bychom vám ve zkratce tyto priority představily. Jedná se celkem o tři:

  • Objevování nových substrátů jako krmiva pro hmyz
  • Opětovné použití vedlejších produktů z chovu hmyzu – zaměření se na přínosy hmyzího hnojiva v zemědělství
  • Zjišťování nutričních a zdravotních benefitů hmyzu jako potraviny a krmiva

Objevování nových substrátů jako krmiva pro hmyz

130 milionů tun jídla je každý rok v EU vyhozeno, což je až 40 % z celkového vyprodukovaného jídla. Ve finančním vyjádření je to zhruba 143 miliard eur. Avšak hmyz dokáže tyto zbytky (včetně masa, ryb a kuchyňských zbytků) velmi snadno a úspěšně transformovat na proteiny, tuky nebo hmyzí trus (který lze následně využít jako hnojivo). Díky tomu by se zlepšila cirkulární ekonomika, o kterou usiluje EU. 

Problémem však je legislativa, která zatím neumožňuje hmyz krmit zbytky masa, ryb a kuchyňským odpadem. V současné chvíli chovatelé hmyzu spoléhají na lokálně vyráběné substráty nebo ovoce, zeleninu, obilniny a jiné vedlejší produkty zemědělsko-potravinářské výroby, které by jinak skončili někde na „smětišti“. Samozřejmě i takovéto snahy o znovuvyužití nebo zužitkování potravin, které by jinak byly vyhozeny, je bezesporu přínosné! Ovšem proč neudělat něco víc, když to jde, a nevyužít i jiných zbytků či vedlejších produktů výrobu, jako je právě zmiňované maso, ryby nebo kuchyňské zbytky? A také nezapomínejme na plasty, které je hmyz také schopen zkonzumovat a přeměnit na hodnotné živiny (více v našem článku). 

Takovéto nové kategorie krmných substrátů by tak mohly významně pomoci k prohloubení cirkulární ekonomiky a využití celého potenciálu chovu hmyzu. Ke změně legislativy by mohl pomoci růst hmyzího odvětví, ale také výzkumy, kterých je k tomu zapotřebí. IPIFF již několik let pracuje na těchto výzkumech, aby následně mohlo doložit vědecky podložené důkazy Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Ve svých výzkumech zatím dochází k tomu, že substráty obsahující maso, ryby nebo kuchyňské zbytky mají malé chemické a mikrobiologické riziko. Ovšem musí být zajištěno, že takové substráty nejsou zkažené nebo jinak znehodnocené. 

Povolením takovýchto substrátů se také hmyzích chovatelům otevřou nové možnosti ve strategiích krmení a mohli by si vytvořit více optimalizovaná složení substrátů dle jejich potřeb. Jak však bylo řečeno výše, více výzkumů je zapotřebí, aby byla zaručena bezpečnost chovu hmyzu a jeho následného užití v potravinách či krmivech pro zvířata.

Opětovné použití vedlejších produktů z chovu hmyzu – zaměření se na přínosy hmyzího hnojiva v zemědělství

Vše, co hmyz ve volné přírodě spotřebuje, následně rozloží na exkrementy, které jsou cenným zdrojem živin pro rostliny. To stejné se děje i u chovaného hmyzu na farmách. Také vylučuje exkrementy, které však v tuto chvíli nejsou povětšinou zužitkovány a není využit jejich obrovský potenciál jako vysoce kvalitního hnojiva

V listopadu 2021 Evropská komise přijala legislativu, která umožňuje na evropský trh uvádět hnojivo vzniklé z chovu hmyzu (více na našem článku). Organizace IPIFF se domnívá, že globální krize, jako jsou například Covid-19 a válka na Ukrajině, ovlivní nabídku minerálních hnojiv. A tedy využití hmyzích hnojiv by mohlo pomoci k snížení závislosti na dovážených minerálních hnojivech. Jsou také udržitelnou organickou alternativou, která chovatelům hmyzu přináší dodatečný příjem z jeho prodeje. 

Z posledních vědeckých studií vyplývá, že hmyzí hnojivo má velký prospěch pro růst, zdraví a vývoj rostlin. Navíc je rostlinami velmi dobře přijímáno a vstřebáváno. Také brání růstu patogenů a tím tak snižuje nutnost použití dalších přípravku na ochranu rostlin.

Zkoumaní nutričních a zdravotních benefitů hmyzu jako potraviny a krmiva

Hmyz, jako potravina, je konzumován více než čtvrtinou světové populace. Zatímco v tropických zemích se získává přímo z přírody, v ostatních částech světa je chován na farmách. Rostoucí poptávka po alternativních zdrojích proteinů a také poptávka po potravinách s nižším dopadem na životní prostředí, odrážejí potřebu dalších výzkumů zaměřených na nutriční a zdravotní vlastnosti produktů na bázi hmyzu.

Nová legislativa EU zcela otevřela trh pro potraviny s obsahem moučného červa (více v našem článku) a další druhy hmyzu pravděpodobně přibydou v blízké budoucnosti.  V současné chvíli je hmyz, nebo potraviny z něj, spotřebováván zejména jako příležitostné občerstvení, doplněk sportovní výživy nebo alternativa k masu. Výhodou hmyzu je, že může být přidán do potraviny bez toho, aby změnil technologické vlastnosti výrobků. Ale zároveň po jeho přidání do potraviny zásadně ovlivní jeho nutriční vlastnosti – potravina získá kvalitní proteiny, zdravé tuky, minerální látky, ale třeba také vitamín B12, který lidem velmi často chybí.

Hmyz byl také povolen přidávat do krmiv drůbeže a prasat (více v našem článku) v září 2021. Což může hrát klíčovou roli při zlepšování udržitelnosti chovu zvířat. Navíc také existují výzkumy, které dokazují, že hmyz zlepšuje zdraví zvířat a tím snižuje potřebu využívání léčiv a doplňků potravy (vitamíny). Využívání hmyzu v krmivech drůbeže a prasat samozřejmě také otevřelo nové cesty pro chovatele hmyzu. Což je dobrá zpráva do EU, která je závislá na dovozu krmiv.

I když existuje mnoho publikací týkající se nutričních zdravotních benefitů hmyzu jako potraviny nebo krmiva, organizace IPIFF si myslí, že je zapotřebí se zaměřit na oblasti, jako je stravitelnost hmyzu (zejména u zvířat), výživové doplňky na bázi hmyzu, krmivo pro zvířata, a také možné alergeny.

 

 

Trh s hmyzem je zatím stále novým a je tady toho spoustu, co je potřeba vyzkoumat. Jisté však je, že představuje obrovský potenciál ve všech možných směrech. Zkoumání však nechme na vědce a vy se s námi raději mrkněte na náš eshop, kde můžete vyzkoušet naše Křupavé červíky!