Hmyz na talíři prasat a drůbeže

Hmyz, jako krmivo, je již od roku 2017 na území EU schválen pro akvakultury a domácí mazlíčky. EU však ve hmyzu, jako novém zdroji krmiva, vidí velký potenciál a prostředek k naplnění cílů v zemědělství EU (tzv. Farm to Fork) a environmentální udržitelnosti. Proto byl letos v srpnu schválen hmyz také do výživy prasat a drůbeže.

Proč by prasata a drůbež měli jíst hmyz?

Jak bylo řečeno výše, EU vidí v hmyzu, jako krmivu velkou příležitost k naplnění cílů EU. Konkrétně se jedná o zavádění cirkulární ekonomiky, což jednoduše řečeno znamená neomezený ekonomicky růst s omezenými zdroji (např. využití odpadu jako suroviny, vlastnictví nahrazeno pronájmem kvůli maximálnímu využití produktu atd.). Cirkulární ekonomika je inspirována dokonalými ekosystémy, které fungují v přírodě kolem nás. 

Kromě cirkulární ekonomiky chce také EU být méně závislá na dodavatelích krmiva mimo EU a chce eliminovat s tím související dopad na životní prostředí při dovážení krmiv (např. emise z paliv nákladních vozů).

Z těchto důvodů bylo 17. srpna upraveno dřívější nařízení (povolující hmyz jen pro akvakulturu a domácí zvířata), které dovoluje použít hmyz v krmivech prasat a drůbeže určené k lidské konzumaci. Toto nové nařízení výrazně podpoří trh s hmyzím proteinem, protože velikost těchto dvou trhů (s krmivy pro prasata a pro drůbež) představuje cca 65 % celkového trhu s krmivy pro zvířata. EU toto nařízení označila za „krok na cestě k udržitelnějšímu způsobu krmivářství“. Díky tomu, tak bude EU méně závislá na dovozech krmiv a sníží negativní dopad na životní prostředí.

S tímto novým nařízením se producentům hmyzího proteinu se otevírá obrovská příležitost a to především v přilákání nových investorů, získáním finančních prostředků a navýšením tak své produkce, a tím logicky svých tržeb. Dle International Platform of Insects for Foof and Feed, lze očekávat obrovský nárůst krmiv obsahem hmyzího proteinu. Ovšem vše bude také velmi záležet na ceně krmiva s obsahem hmyzího proteinu, které v současné době je spíše ve vyšších cenových kategoriích. Což může pro velké komerční chovy představovat překážku.

Hmyz jako přirozená potrava pro zvířata

Použití hmyzího proteinu však není výhodné jen z ekonomických důvodů, ale také proto, že je hmyz běžnou, přirozenou a důležitou součástí jejich stravování. Dokonce u drůbeže jako je např. krůta, tvoří hmyz až 50 % celkové potravy!

Doplnění hmyzu do jejich potravy má mnoho různých benefitů, např. pozitivně působí na snášku vajec, působí proti vypadávání peří (což je velký problém v komerčních chovech) a celkově na zdraví zvířat.

Vědci z Mendelovi University v Brně ve spolupráci s firmou Underground Food s.r.o. provedly několik výzkumů na výkrm drůbeže (konkrétně kuřat a slepic produkující konzumní vejce), u kterým byla krmná dávka upravena a doplněna o odtučněnou moučku z moučných červů (v různých procentních množstvích). Z těchto výzkumů vyplynulo, že pokud se kuřatům přidalo do krmné dávky 13 % odtučněné moučky z moučného červa, významně se zvýšily přírůstky hmotnosti kuřat v počáteční fázi růstu.

 

CEO Antoine Huber z firmy Ynsect, která se zabývá chovem moučných červů pro výživu lidí i zvířat, se z tohoto nařízení také velmi raduje proto, že jakékoliv nové uvolnění hmyzu jako potraviny nebo krmiva, se pozitivně odráží na přijetí hmyzu do jídelníčků více a více lidí. Toto tvrzení pravděpodobně ukáže čas :-) A jak jste na tom Vy? Už jste Křupavé červíky zkusili?